o kobieterii

MISJA
Stowarzyszenie Kobieteria istnieje by inicjować, wspierać i promować różnorodne formy aktywności kobiet w społeczeństwie. 
Łączy nas potrzeba bycia razem, wymiany energii, wzajemnej inspiracji, współpracy, spotkań, tworzenia kobiecych kręgów. 
Poprzez wspólne działania poszerzamy świadomość, motywujemy do rozwoju i zmian. Tym samym kreujemy otaczającą nas rzeczywistość, a w związku z tym zmieniamy świat wokół nas. Promujemy życie zgodne ze sobą i własną intuicją oraz postawy bliskie naturze.


Po wyborach 19.03.2016
Zarząd:
1. Gosia Kijak (Prezeska)
2. Daria Januszkiewicz (W-ce pr.)
3. Ewa Rydzewska-Suma (Skarb)
4. Ania Sawoń
5. Iwona Pielecka-Mackiewicz

Komisja Rewizyjna:
1. Kamila Januć-Mazurek
2. Joanna Kijak-Rajca
3. Agnieszka Kozioł

Rzeczniczka prasowa:
Krysia Bezubik
_________________________

Cele ze STATUTu:
(cały Statut do przesłania na prośbę. A jak się dowiem, jak zamieszczać tu pliki, to będzie do ściągnięcia ;))  1. Cele
3.1.  Inicjowanie, wspieranie i promowanie różnorodnych form aktywności kobiet w społeczeństwie.
3.2. Wspieranie kobiet w trudnej sytuacji życiowej.
3.3. Wspieranie przedsiębiorczości i zawodowego potencjału kobiet.
3.4.  Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet.
3.5. Wspieranie rozwoju osobistego kobiet, a w szczególności tych pozostających bez zatrudnienia lub chcących podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje.
3.6. Wspomaganie kobiet w rozwoju, samodoskonaleniu i pracy nad sobą.
3.7. Wspieranie nauki, edukacji i wychowania.
3.8. Wspieranie i inicjowanie działalności artystycznej i kulturalnej.
3.9.  Upowszechnianie i wspieranie działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
3.10.  Upowszechniania wiedzy o prawach kobiet i prawach dziecka.
3.11.  Upowszechniania i wprowadzanie w życie idei Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego, ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich.
3.12. Inicjowanie i wspieranie wszelkiej działalności pro-ekologicznej.
3.13.  Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i turystyki.
3.14. Tworzenie wizerunku miasta Białegostoku, jako miasta przyjaznego kobietom.
3.15. Poprawa dostępności miejsc publicznych dla kobiet w ciąży i matek z dziećmi.
3.16. Integracja kobiet i środowisk działających na rzecz kobiet oraz rodziny. Budowanie partnerstw w działaniu na rzecz kobiet.
3.17.  Współpraca z organizacjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
3.18.  Aktywizacja i integracja wspólnot i społeczności lokalnych.
3.19.  Zwiększanie i rozwijanie świadomości społecznej na temat sytuacji kobiet w społeczności lokalnej, w Polsce, na świecie.
3.20.  Pogłębianie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej.
3.21.  Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
3.22.  Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: sprawiedliwość, prawda, wolność, tolerancja i przyjaźń.
3.23. Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością.
3.24. Działanie na rzecz rozwoju, edukacji i wychowania dzieci.
3.25.  Promowanie postaw wolontariackich.
3.26. Wspieranie inicjatyw zwiększających udział społeczny grup marginalizowanych i mniej uprzywilejowanych (zasada równości szans).
3.27.  Diagnozowanie problemów lokalnych, rozwój mechanizmu konsultacji społecznych, zwiększanie zainteresowania i zaangażowanie obywateli w życie publiczne. 
3.28. Działanie na rzecz znoszenia barier architektonicznych i komunikacyjnych w mieście Białystok.
4.    Sposoby realizacji celów
4.1.    Wymienione cele będą realizowane w szczególności w na rzecz inicjatyw i organizacji działających w następujących obszarach: prawa człowieka, prawa kobiet, prawa dziecka, ochrona środowiska, oświata i wychowanie, kultura, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, profilaktyka.
4.2.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a)    Działalność edukacyjno-szkoleniową (kształceniową).
b)    Działalność informacyjno – promocyjną.
c)    Działalność wydawniczą.
d)    Działalność doradczą.
e)    Organizowanie wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, eventów.
f)    Przygotowywanie i prowadzenie projektów i programów tematycznych w zakresie realizacji celów.
g)    Szeroko pojętą działalność wspierającą środowiska kobiece i pojedyncze kobiety.
h)    Gromadzenie środków finansowych na realizację celów Stowarzyszenia.
i)    Fundowanie stypendiów.
___________________
ARTYKUŁ O KOBIETERII
(który się jeszcze nigdzie w całości nie ukazał ;))

Znane z nadmiaru dobrej energii, realizującej się na zasadzie radosnego chaosu” – tak nas opisał przyjaciel. A niech mu będzie. Brzmi inspirująco. Nasze poplątane kółko w logotypie zaczęło się niebezpiecznie rozkręcać.
W kobietach drzemie wielka potrzeba spotkań, wspierania się, współpracy. Potrzeba bycia razem, tworzenia społeczności, kręgów. Dlaczego to poczucie jest tak silne? Dlaczego tak niezbędne, nieodzowne są spotkania z przyjaciółkami, innymi kobietami, dzielenie się z nimi swoimi przeżyciami, doświadczeniami i emocjami?
Kobiety razem mają wielką moc. Siłę, którą mogą sobie nawzajem przekazywać, wzmacniać się, wspierać. Przebywając ze sobą motywują się do pracy, do działania, a także do samorozwoju i do zmian. Chodzi o to, żeby spotykać się, wspierać oraz inspirować – do zmiany siebie, swojego otoczenia i świata. Chodzi o to, żebyśmy same kreowały rzeczywistość wokół nas. Żebyśmy wiedziały, że mamy wpływ na nasze życie i wystarczy powiedzieć o tym głośno, a później zacząć działać. Ta potrzeba jest tak silna, że w momencie, kiedy powołałyśmy Kobieterię do życia, od razu zaczęła przyciągać kolejne kobiety. Wiele z nich ze skonkretyzowanymi już pomysłami na działania.

Organizujemy spotkania na interesujące nas tematy: a to o naturalnym stylu życia, o świętach i jak je ciekawie spędzać, o mądrych zabawkach i jak je odnaleźć w gąszczu kolorowych półek upstrzonych tymi, które mają wątpliwy wpływ na rozwój naszych dzieci. W październiku 2011 roku, we współpracy z BEBE Akademią Twórczego Rozwoju, zorganizowałyśmy Dni Bliskości, które miały na celu przybliżenie świeżo upieczonym rodzicom ideę rodzicielstwa bliskości. W grudniu, we współpracy z akcją społeczną „Miejsce dla Mam” i innymi partnerami organizujemy spotkanie z autorkami „Poradnika dla zielonych rodziców” – Reni Jusis i Magdą Targosz.

Niezwykle inspirującym, i jak się okazało cieszącym się dużą popularnością wydarzeniem okazał się cykl warsztatów rozwojowych dla kobiet, zorganizowany w czerwcu 2011 roku we współpracy z Centrum Zamenhofa - „Kobieteria na Warsztat”. Z jednej strony uczestniczki warsztatów mogły pracować nad własnym rozwojem biorąc udział w proponowanych zajęciach. Z drugiej strony, instruktorki, trenerki ale też panie, które miały coś do zaproponowania innym kobietom, mogły zrealizować swoje pomysły i sprawdzić się w tematach zajęć skierowanych do grup kobiet. Rozpiętość tematyczna warsztatów była bardzo szeroka. Od warsztatu samochodowego, gdzie panie sprawdzały, co jest pod maską, poprzez naukę filcowania, wspólne szycie, naukę makijażu, aż po rozwijanie kreatywności, poszukiwanie swojej kobiecej energii, zajęcia na temat zdrowego odżywiania, próbę pisarską. Tematów było wiele, a wszystkie wynikały z naszych potrzeb, które sobie zidentyfikowałyśmy, a następnie znalazłyśmy na nie odpowiedź w tematyce zajęć. Wydarzenie cieszyło się tak dużym zainteresowanie, że postanowiłyśmy je kontynuować. Kolejny taki cykl odbędzie się w lutym 2012 roku.

Jedną z bardzo ważnych inicjatyw wspieranych przez nasze Stowarzyszenie, która żyje już własnym życiem, jest Klub Mam założony przez świeżo upieczone rodzicielki, które postanowiły przejąć sprawę własnego rozwoju, w towarzystwie malucha, we własne ręce.
Gosia K-O W MEDIACH:
O Kobieterii na Warsztat w Bialystok online
Kobieteria Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych