28 marca 2012

Piszę bo chcę!


warsztaty kreatywnego pisania

23.03 - piątek, godz. 17:30 - 20:30 
- Open Finance na Mickiewicza (dzięki Marcie :))
24.03 - sobota, godz. 15-18 
- II Podlaski Inkubator Ekonomii Społecznej na Sienkiewicza (dzięki Monice i Kasi :))

Prowadziła:
Krystyna Bezubik – doktor literaturoznawstwa związana z Instytutem Badań Naukowych PAN w Warszawie, pisarka, nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem. Publikowała w „Fa-arcie”, „Epei”; przez wydawnictwo Nowy Świat wydaje tomik opowiadań pt. „Podróż”. Pomaga osobom piszącym w realizacji swoich marzeń, uwalnianiu tekstów z szuflad. Wierzy, że tworzenie może być i jest ważną częścią życia. Prowadzi szkolenia dla osób zaczynających pisać. Wspiera ich w szukaniu inspiracji, pokonywaniu blokad twórczych, nauce warsztatu pisarskiego i wydawniczego.


W programie:
· Jak pokonać blokady twórcze,
· Jak zacząć pisać,
· Szukanie motywacji i inspiracji,
· Odkrywanie swojej pisarskiej i/lub poetyckiej indywidualności,
· Ćwiczenie kreatywnego myślenia,
· Warsztat pisarza i poety,
· Wskazówki pomocne przy publikowaniu.

Specjalna oferta dla Kobieterii i osób zaprzyjaźnionych - warsztat był bezpłatny. 

Zapraszam na dłuższe kursy. Info: 662 171 210 
Kobieteria Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych