19 kwietnia 2012

Walne Zebranie Członkiń_18.04.2012

Sprawozdanie wkrótce :)
Kobieteria Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych